Nyheter
Vi etablerer egen fabrikk (01.03.2014)
I 2014 besluttet UAB Systembygg å etablere egen fabrikk for produksjon av kjøkken, bad og garderobe og andre treprodukter ved byen Panevezys i Litauen. Vi produserer komponenter eller komplette produkter etter kundens ønske. Vi har skaffet lokaler og kjøpt inn maskiner og utstyr og ansatt dyktige produksjonsmedarbeidere og maskin-kjørere med lang erfaring. Bilder fra fabrikken kan ses under fanen "Bilder"

Systembygg Agder AS
Produkter / kundeforhold (01.04.2011)
I forbindelse med at den norske bedriften MRK Industrier AS solgte sin datterbedrift UAB Aldrea i Litauen til Sødra Interiør AS, er produktene innenfor gruppene kjøkken, garderobe, bad med tilhørende kundeforhold overført til Systembygg Agder AS og
UAB Systembygg. Endringen skjedde fra 01.04.2011.

Ansatte som hadde ansvar og kunnskaper om denne produksjonen i UAB Aldrea er nå ansatt i Systembygg Agder AS og UAB Systembygg. Det er de samme personer med lang erfaring og mye kunnskap som har ansvar for ledelse, produksjon, kvalitetssikring og forsendelse.
UAB Systembygg kjøper produksjonslokaler. (23.09.2015)
Da produksjonssamarbeidet mellom UAB Systembygg og UAB Siwood ble avsluttet
våren 2014 kjøpte UAB Systembygg alt nødvendig produksjonsutstyr og flyttet inn i
leide lokaler i Panevezys. Lokalene er på ca. 460 m2 og er bygget i 2002. Lokalene er i
god stand og inneholder alle nødvendige fasiliteter.
Flyttingen var en krevende periode for oss. Vi brukte flere måneder å finne nye lokaler,
kjøpe inn produksjonsutstyr, finne gode leverandører, ansette kvalifisert personell og få
til en stabil og effektiv produksjon.

For å slippe å komme i en tilsvarende situasjon igjen og sikre best mulig kontinuitet og
sikkerhet for våre kunder har UAB Systembygg besluttet å kjøpe bygget som vi har
leid (ca. 460 m2) og et nabobygg (ca. 440 m2) som begge inneholder kontor-, lager-
og produksjonsareal. Arealene passer vår produksjon og dekker fremtidig behov for
areal.
Vi har stor fokus på kontinuitet og sikkerhet i alle ledd. Det er viktig for oss at våre
kunder er fornøyd med oss og våre produkter.

For ytterligere informasjon ring Paul Jonny Antonsen på mobil +47 98 22 07 82.
Vi signerer avtaler
UAB Systembygg
Tinklų g. 29a
LT-35115 Panevėžys
Lithuania

Tlf. : +47 96 69 60 00


Org.nr : 302 608 680
Fusjon mellom Systembygg Agder AS og Skagerrak Interiør AS. (31.12.2016)
Styret i våre heleide selskaper Systembygg Agder AS og Skagerrak Interiør AS har i
fellesskap besluttet sammenslåing av selskapene. Navn på selskapet etter fusjonen
01.01.2017 blir
Skagerrak Interiør AS.
Begrunnelse for fusjonen er at vi ønsker å forenkle selskapsstrukturen og at Skagerrak
Interiør AS blir direkte eier av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til begge selskaper.

Endringer etter fusjonen 01.01.2017 :
(Adresse, telefon og mobiltelefoner er uendret)

Nytt navn på selskapet Skagerrak Interiør AS
Organisasjonsnummer 990 154 651
Hjemmeside www.skagerrak.eu
E-post post@skagerrak.eu

For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside eller ring Paul Jonny Antonsen på
Mobil  +47 98 22 07 82.
Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med alle våre kunder, leverandører og andre
forretnings-forbindelser i årene som kommer.